Background Image
Previous Page  2 / 4 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 4 Next Page
Page Background

Hortipray® anticalc:

continue en gelijkmatige irrigatie

Gebruik van hard water bij fertigatie kan leiden tot een ongelijkmatige

irrigatie. Minerale neerslag zorgt namelijk voor aanslag in leidingen en

verstopte druppelaars. Door de ongelijke watergift gaat productie verloren.

Anticalc hard water

Hard water is over het algemeen rijk aan calcium (Ca

2+

), magnesium (Mg

2+

) en

bicarbonaat (HCO

3-

), en heeft ook een hogere pH-waarde.

Bij fertigatie worden aan het irrigatiewater voor de planten voedingsstoffen

toegevoegd in de vorm van meststoffen zoals MAP (monoammoniumfosfaat

NH

4

H

2

PO

4

), MKP (monokaliumfosfaat KH

2

PO

4

), magnesiumsulfaat (MgSO

4

),

kaliumsulfaat (K

2

SO

4

), kaliumnitraat (KNO

3

), …

Calcium en magnesium, die in het irrigatiewater aanwezig zijn, kunnen in combinatie

met de fosfaten en/of sulfaten uit de verschillende meststoffen een onoplosbare

neerslag vormen.

Mogelijke reacties waardoor neerslag en verstopping kan optreden:

Calcium en fosfaat kunnen samen onoplosbare calciumfosfaten (CaHPO

4

) vormen;

Calcium en bicarbonaten kunnen samen calciumcarbonaten vormen (CaCO

3

);

Magnesium en fosfaat kunnen samen onoplosbare magnesiumfosfaten (MgHPO

4

) vormen;

IJzer en fosfaat kunnen samen onoplosbare ijzerfosfaten (FePO

4

) vormen;

Calcium en sulfaten vormen samen onoplosbaar calciumsulfaat (CaSO

4

).

Daarom slaan we de geconcentreerde meststoffen ook in 2 aparte vaten op (A/B):

één voor de meststoffen die calcium (en magnesiumnitraat) bevatten en één

voor de fosfaat- en sulfaathoudende meststoffen. Uiteraard heeft de vorming

van aanslag ook te maken met de pH-waarde en de totale concentratie van de

verschillende bestanddelen.