Background Image
Previous Page  3 / 4 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 4 Next Page
Page Background

Hoger risico op verstoppingen bij irrigatiewater met:

een pH-waarde van meer dan 7,5;

een calciumgehalte (Ca

2+

) van > 60 ppm (gelijk aan 1,5 mmol/L of 3,0 meq/L);

een magnesiumgehalte (Mg

2+

) van > 30 ppm (gelijk aan 1,2 mmol/L of 2,4 meq/L);

een bicarbonaatgehalte (HCO

3-

) van > 150 ppm (gelijk aan 2,5 mmol/L of 2,5 meq/L).

Het is raadzaam het bronwater jaarlijks te laten analyseren.

Een gelijkmatige irrigatie is belangrijk voor een gelijkmatige gewasontwikkeling.

Een correcte irrigatie voorkomt dat een aantal planten (aan verstopte druppelaars)

verzwakt en vatbaar wordt voor (wortel)ziekten. Ongelijkmatige groei kost productie.

Om problemen met ongelijkmatige irrigatie als gevolg van verstopping op te lossen,

kiezen telers er meestal voor om de watertoevoer te verhogen zodat elke plant toch

het minimum krijgt. Daardoor gaan ze eigenlijk over-irrigeren. Het grotere waterdebiet

leidt echter tot verspilling van water en meststoffen. Hortipray® anticalc voorkomt

verstopte en verstopte druppelaars, en dus ook water- en meststofverspilling.

Hortipray® anticalc:

gebruiksvriendelijk

U hoeft de standaardfosfaatmeststoffen van Hortipray® slechts te

vervangen door hun Hortipray® anticalc-versie. De standaardmeststoffen

Hortipray® MAP en Hortipray® MKP bevatten evenveel voedingsstoffen

als hun anticalc-versies. Zonder toevoegingen of wijzigingen in het

meststofschema!

Hortipray® anticalc:

veilig

Het product is veilig voor zowel uw planten en installatie als het milieu.

N

P

K

Oplosbaar-heid

in g/L bij 20°C

MAP

12% als N-NH

4

61% als P

2

O

5

373

MAP anticalc

12% als N-NH

4

61% als P

2

O

5

384

MKP

52% als P

2

O

5

34% als K

2

O

219

MKP anticalc

52% als P

2

O

5

34% als K

2

O

229