Hortipray® anticalc:
continue en gelijkmatige irrigatie
Gebruik van hard water bij fertigatie kan leiden tot een ongelijkmatige
irrigatie. Minerale neerslag zorgt namelijk voor aanslag in leidingen en
verstopte druppelaars. Door de ongelijke watergift gaat productie verloren.
Anticalc hard water
Hard water is over het algemeen rijk aan calcium (Ca
2+
), magnesium (Mg
2+
) en
bicarbonaat (HCO
3-
), en heeft ook een hogere pH-waarde.
Bij fertigatie worden aan het irrigatiewater voor de planten voedingsstoffen
toegevoegd in de vorm van meststoffen zoals MAP (monoammoniumfosfaat
NH
4
H
2
PO
4
), MKP (monokaliumfosfaat KH
2
PO
4
), magnesiumsulfaat (MgSO
4
),
kaliumsulfaat (K
2
SO
4
), kaliumnitraat (KNO
3
), …
Calcium en magnesium, die in het irrigatiewater aanwezig zijn, kunnen in combinatie
met de fosfaten en/of sulfaten uit de verschillende meststoffen een onoplosbare
neerslag vormen.
Mogelijke reacties waardoor neerslag en verstopping kan optreden:
Calcium en fosfaat kunnen samen onoplosbare calciumfosfaten (CaHPO
4
) vormen;
Calcium en bicarbonaten kunnen samen calciumcarbonaten vormen (CaCO
3
);
Magnesium en fosfaat kunnen samen onoplosbare magnesiumfosfaten (MgHPO
4
) vormen;
IJzer en fosfaat kunnen samen onoplosbare ijzerfosfaten (FePO
4
) vormen;
Calcium en sulfaten vormen samen onoplosbaar calciumsulfaat (CaSO
4
).
Daarom slaan we de geconcentreerde meststoffen ook in 2 aparte vaten op (A/B):
één voor de meststoffen die calcium (en magnesiumnitraat) bevatten en één
voor de fosfaat- en sulfaathoudende meststoffen. Uiteraard heeft de vorming
van aanslag ook te maken met de pH-waarde en de totale concentratie van de
verschillende bestanddelen.
1 3,4