Hoger risico op verstoppingen bij irrigatiewater met:
een pH-waarde van meer dan 7,5;
een calciumgehalte (Ca
2+
) van > 60 ppm (gelijk aan 1,5 mmol/L of 3,0 meq/L);
een magnesiumgehalte (Mg
2+
) van > 30 ppm (gelijk aan 1,2 mmol/L of 2,4 meq/L);
een bicarbonaatgehalte (HCO
3-
) van > 150 ppm (gelijk aan 2,5 mmol/L of 2,5 meq/L).
Het is raadzaam het bronwater jaarlijks te laten analyseren.
Een gelijkmatige irrigatie is belangrijk voor een gelijkmatige gewasontwikkeling.
Een correcte irrigatie voorkomt dat een aantal planten (aan verstopte druppelaars)
verzwakt en vatbaar wordt voor (wortel)ziekten. Ongelijkmatige groei kost productie.
Om problemen met ongelijkmatige irrigatie als gevolg van verstopping op te lossen,
kiezen telers er meestal voor om de watertoevoer te verhogen zodat elke plant toch
het minimum krijgt. Daardoor gaan ze eigenlijk over-irrigeren. Het grotere waterdebiet
leidt echter tot verspilling van water en meststoffen. Hortipray® anticalc voorkomt
verstopte en verstopte druppelaars, en dus ook water- en meststofverspilling.
Hortipray® anticalc:
gebruiksvriendelijk
U hoeft de standaardfosfaatmeststoffen van Hortipray® slechts te
vervangen door hun Hortipray® anticalc-versie. De standaardmeststoffen
Hortipray® MAP en Hortipray® MKP bevatten evenveel voedingsstoffen
als hun anticalc-versies. Zonder toevoegingen of wijzigingen in het
meststofschema!
Hortipray® anticalc:
veilig
Het product is veilig voor zowel uw planten en installatie als het milieu.
N
P
K
Oplosbaar-heid
in g/L bij 20°C
MAP
12% als N-NH
4
61% als P
2
O
5
373
MAP anticalc
12% als N-NH
4
61% als P
2
O
5
384
MKP
52% als P
2
O
5
34% als K
2
O
219
MKP anticalc
52% als P
2
O
5
34% als K
2
O
229
1,2 4