Background Image
Previous Page  2 / 4 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 4 Next Page
Page Background

Ijzer (Fe) is een essentieel element voor de plant. In substraatteelten, sinds de jaren 60, werd ijzer opname

enkel gegarandeerd door organische verbindingen: chelaten. Prayon heeft nu een alternatief ontwikkeld:

micronutri Fe, een innovatieve meststof die zelfs in substraatteelt de ijzeropname garandeert?

Micronutri Fe is een gepatenteerde combinatie van verschillende polyfosfaten en ijzer.

Efficiente ijzermeststof

Garanties

• Ijzeropname gegarandeert zelfs

bij schommelende pH

• Pure wateroplosbare ijzermeststof bevat enkel

nutrienten: ijzer, fosfaat en kali

• Minder chlorose, aangetoond

in verschillende proeven

Extra voordelen

• Betere efficientie bij UV desinfectie door betere

transmissie en minder afbraak

• Ijzer beschikbaarheid is omkeerbaar wanneer

pH schommelt en/of gecorrigeerd wordt

• Correct en gemakkelijk te gebruiken

via aparte C tank

• Polyfosfaat zorgt voor minder neerslag in

het irrigatiesysteem en betere opname fosfaat

Bewezen in verschillende proeven 2012-2013

Voorafgaand onderzoek in de R&D in Prayon had al aangetoond dat micronutri Fe het

ijzer in oplossing kan houden in een voedingsoplossing, daarna moest de opneem-

baarheid getest worden.

Begin 2012 hebben de eerste testen in komkommer, in samenwerking met Wageningen

UR (onder leiding van onderzoeker Wim Voogt) direct het potentieel bevestigd van

micronutri Fe: in een puur hydroponisch system (zonder substraat) is de opname van

ijzer getest bij verschillende pH ranges. Komkommer is een gewas dat gemakkelijk

ijzergebrek laat zien. De resultaten toonden ons dat micronutri Fe, getest naast een

gebruikelijk chelaat, ijzer efficient ter beschikking stelt van de plant in een hydropo-

nisch systeem. Bijkomend werd er minder bladrand vastgesteld bij het gebruik van

micronutri Fe.

In augustus 2012 is er een substraatproef op komkommer gestart in

Wageningen UR. Bij micronutri Fe werd er minder chlorose vastgesteld

tijdens de teelt - de planten stonden groener. De oogst verliep normaal

en er werden goede oogstcijfers behaald.

In 2013 hebben we een volledige substraatproef op tomaat opgezet

in proeftuin Hoogstraten. Tijdens het ganse jaar werd er geen

chlorose vastgesteld. Opnieuw bevestigd micronutri Fe zich

als perfecte ijzermeststof.

Ook in 2013 is er tijdens een substraatproef op aardbei

in Hoogstraten bewezen dat micronutri Fe als ijzermest-

stof zonder problemen kan toegepast worden. Er waren

wederom goede resultaten. Hier werd nooit chlorose

vastgesteld en de teelt verliep perfect!

Samengevat

• Minder chlorose

• Bewezen efficiente ijzeropname

• Goede oogstresultaten

0–42–47 + 2.8% Fe