Mono Ammonium Fosfaat (MAP) - page 1

Quality – Purity – Solubility – Availability
Mono Ammonium
Fosfaat
(MAP)
12 61 0
Hortipray
®
MAP is een
volledig wateroplosbare
meststof in de vorm
van een “free flowing”
fijn kristallijn poeder.
Eigenschappen en Voordelen
Hortipray
®
MAP lost snel op in water. MAP
voorziet de planten in alle groeistadia van stikstof
in ammonium vorm en fosfor. MAP kan zowel
in substraat- als in grondteelten gebruikt worden.
MAP is arm aan chloor, natrium en zware metalen.
Hortipray
®
MAP wordt al reeds 40 jaar door Prayon
geproduceerd. De hoge kwaliteit standaard zorgt
ervoor dat Hortipray
®
MAP ingezet kan worden in
alle fertigatie systemen via druppelbevloeiing,
NFT, sproeiers en sproeibomen.
1 2
Powered by FlippingBook