Mono Kalium Fosfaat (MKP) - page 1

Quality – Purity – Solubility – Availability
Mono Kalium Fosfaat
(MKP)
0 52 34
Hortipray
®
MKP is een
volledige wateroplosbare
meststof in de vorm van
een fijn kristallijn poeder.
Eigenschappen en Voordelen
Hortipray
®
MKP is een free flowing poeder en lost snel
op in water. MKP voorziet planten in alle groeistadia
van fosfor en kalium (potassium). MKP kan zowel in
substraat- als in grondteelten gebruikt worden. MKP
is arm aan chloor, natrium en zware metalen.
Hortipray
®
MKP wordt al reeds 30 jaar door Prayon
geproduceerd. De hoge kwaliteit standaard zorgt
ervoor dat Hortipray
®
MKP ingezet kan worden in
alle fertigatie systemen via druppelbevloeiing,
NFT, sproeiers en sproeibomen.
1 2
Powered by FlippingBook