Hortipray - P booster - page 2

Pbooster 0-48-47 is een wateroplosbare meststof
ontwikkeld door Prayon voor substraatteelt.
Pbooster bevat een
ideale mix van polyfosfaten
en orthofosfaten
, waardoor Pbooster de gebruikte
fosfaatmeststof (MKP, Fosforzuur…) volledig kan
vervangen in substraatteelt. De totale fosfaatgift kan
vervangen worden door Pbooster indien een maximale
polyfosfaat inbreng nodig is.
De ideale combinatie van polyfosfaten en orthofosfaten
zorgt er voor dat bepaalde nutriënten en fosfaat niet
gaan neerslaan. Polyfosfaten blijven stabieler bij een
hogere pH dan orthofosfaten, vanaf pH 6 kunnen
orthofosfaten zich binden en dus onbereikbaar
worden voor de plant. In het irrigatiesysteem en in
het wortelmilieu zijn er steeds pH schommelingen
mogelijk, onder andere door opname van nutriënten.
Opname van bijvoorbeeld nitraat (NO
3
-) zorgt in het
wortelmilieu voor een pH stijging.
De polyfosfaten
verdragen hogere pH’s dan orthofosfaat
waardoor
fosfaat en andere nutrienten beter beschikbaar blijven
voor de wortels. Dit resulteert in een betere opname,
wortelontwikkeling en gewaskleur, waardoor met de
plant een hogere productie kan bekomen worden.
Zoals gebruikelijk wordt nooit de totale fosfaatgift
vervangen door polyfosfaat, maar toch kan Pbooster
volledig de gebruikte fosfaatmeststof vervangen
omdat de Pbooster 0-48-47 een deel van de fosfaten
onder de vorm van polyfosfaat bevat en een deel als
orthofosfaat. Polyfosfaten dienen, voor zover geweten
is, omgezet te worden in orthofosfaat alvorens ze
beschikbaar zijn voor de plant. Pbooster bevat
polyfosfaat dat door hydrolyse bij de wortels omgezet
wordt in orthofosfaat. Bij gebruik van polyfosfaten
alleen zou er een tijdelijk gebrek van orthofosfaat
kunnen onstaan wat niet wenselijk is.
Pbooster is een vaste wateroplosbare meststof zoals
het volledige Hortipray
®
gamma.
Pbooster garandeert fosfaat
beschikbaarheid voor een
gezonder wortelgestel
• Fosfaat slaat niet neer in het irrigatiesystem
• Fosfaat reageert niet met andere elementen
• Fosfaat altijd beschikbaar, zelfs aan hogere pH
O 48 47
Pbooster effekt
pH
(P) Beschikbaar (mM)
5
5.5
6
6.5
7
7.5
1,5 mM P
7 mM Ca
3 mM Mg
8
8.5
100% Pbooster
50% Pbooster + 50% MKP
100% MKP
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1 3,4
Powered by FlippingBook