Background Image
Previous Page  23 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 86 Next Page
Page Background

- 10 -

Bijlagen bij de geconsolideerde ratio’s

1. RATIOS

2015

2014

LIQUIDITEIT

VLOTTENDE ACTIVA / VLOTTENDE KAPITALEN

1,1

1,1

VOORRAADROTATIE

OMZET (12 MAANDEN) / VOORRADEN

4,6

4,9

AANTAL DAGEN

79

74

ROTATIE DER VORDERINGEN

OMZET (12 MAANDEN) / HANDELSVORDERINGEN

5,5

5,2

AANTAL DAGEN

67

70

ROTATIE DER SCHULDEN

AANKOPEN EN ANDERE EXTERNE KOSTEN / HANDELSSCHULDEN

5,8

5,9

AANTAL DAGEN

63

62

SOLVABILITEIT

EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD

(1)

/ TOTALE BALANS

0,38

0,39

SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR

(2)

/ EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMI-

LEERD

(1)

0,18

0,11

NETTO SCHULDENLAST

(2)

/ REBITDA

3,27

3,01

NETTO SCHULDENLAST

(2)

/ EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD

(1)

0,75

0,72

FINANCIERING

EIGEN VERMOGEN EN LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN / VASTE ACTIVA

1,2

1,11

RENTABILITEIT (%)

BMA / OMZET

5,5 %

6,4 %

WINST VAN HET BOEKJAAR / OMZET

1,3 %

3,8 %

WINST VAN HET BOEKJAAR / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD

(1)

4,2 %

12,3 %

BMA / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD

(1)

18.5 %

20,9 %

ROCE (EBIT / AANGEWEND KAPITAAL)

6,2 %

7,9 %

TOEGEVOEGDE WAARDE (%)

TOEGEVOEGDE WAARDE / OMZET

18.9 %

21,1 %

BEZOLDIGINGEN / TOEGEVOEGDE WAARDE

69,9 %

62,9 %

(1)

Met inbegrip van de achtergestelde lening, afgesloten bij de S.R.I.W. en OCP (32,4 miljoen euro eind 2014

en 19,8 miljoen eind 2015).

(2)

Zonder voornoemde achtergestelde lening.