Background Image
Previous Page  33 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 86 Next Page
Page Background

- 20 -

7. E

XPLOITATIERESULTAAT

(in duizenden euro)

2015

2014

Totaal

Recurrent

Niet

recurrent

Totaal

Recurrent

Niet

recurrent

Omzet

709.422

709.422

-

689.597

689.597

-

- Verkoop van goederen

690.660

690.660

-

672.507

672.507

-

- Verrichting van diensten

18.762

18.762

-

17.090

17.090

-

Opgeslagen productie (toename +, afname -)

5.078

5.078

-

- 4.915

- 4.915

-

Geproduceerde vaste activa

3.155

3.155

-

3.471

3.471

-

Andere exploitatieopbrengsten

9.314

9.562

- 248

9.710

9.675

35

Bedrijfsopbrengsten

726.969

727.217

- 248

697.862

697.827

35

De omzet is lichtjes gestegen tegenover 2014, door de stijging van de prijzen voor fosfaatproducten en ondanks

de verkochte hoeveelheden die lichtjes lager waren dan deze van 2014.

De evolutie van de voorraden wordt uitgelegd in bijlage 17 (zowel voor de afgewerkte producten als voor grond-

stoffen en goederen, waarvan de veranderingen hierna opgenomen zijn).

Het essentiële van de andere exploitatieopbrengsten is gevormd door de verzekeringspremies, ontvangen van

de maatschappij EUROCHEM N.V. (3,3 miljoen in 2015), door vergoedingen van derden voor verschillende

claims of geschillen 3,2 miljoen), door een winst gerealiseerd op de verkoop van het overschot aan CO

2

quota’s

voor 2015 (0,6 miljoen), door exploitatiesubsidies en in kapitaal (1,1 miljoen), door huurgelden (0,6 miljoen) en

door verschillende andere opbrengsten (0,5 miljoen).