Background Image
Previous Page  4 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 86 Next Page
Page Background

- 4 -

Opvallende feiten 2015

Mei

Human Resources

Lancering van het project “UP”, dat be-

doeld is om vrijblijvende opleidingen te

geven aan de arbeiders gericht op de

kennis die nodig is voor het niveau van

elke functie.

April

Site Engis

Opening van de “Botike”, in-

terne winkel van Prayon waar

men gevarieerde maaltijden

klaarmaakt en verkoopt aan het

personeel van de site.

Juni

Communicatie

Voorstelling van de know how van

Prayon in het Belgisch paviljoen van de

wereldtentoonstelling “Milano 2015”,

waar 130 landen verenigd waren rond

het thema “De planeet voeden, Energie

voor het Leven”.

Augustus

Milieu – Site Engis

Hernieuwing voor 20 jaar door de regi-

onale autoriteiten van de exploitatie-

vergunning door Prayon van de Cen-

trale Technische stortplaats van Engi-

houl, een conditio sine qua non voor

het voortbestaan van de bedrijfsactivi-

teiten van Engis.

Oktober

LFP

Oprichting van een J.V. in China

met de maatschappij Pulead op

gebied van ijzer-lithiumfosfaat

voor batterijen van elektrische

voertuigen.

Juli

Voedingsadditieven

Lancering van het nieuwe “Carfosel

800” voor toepassing in de vleessec-

tor.

Mei

Engineering

Verkrijgen van een licentie-overeenkomst

en de bestelling van geschikte apparatuur

voor het project van de nieuwe meststof-

fenlijn oplosbare MAP met een capaciteit

van 100.000 T per jaar voor rekening van

OCP in Marokko.

December

Voedingsadditieven

Commercieel succes voor Prayon tijdens

haar deelname aan het “Salon Food Ingre-

dient Europe” ondanks een lagere opkomst

te wijten aan de recente bomaanslagen in

Parijs.

Maart

Horticultuur

Eerste deelname van Prayon als exposant,

sponsor en spreker aan de 13

e

jaarlijkse con-

ferentie New AG in New Delhi, waar 700 be-

langrijke spelers op gebied van geavanceerde

technologiën in de landbouw bijeenkwamen.

December

Horticultuur

Lancering van het nieuwe

product “P-Booster 9-58-10”

speciaal bestemd voor Zuid-

Italië.

April

Prayon Inc.

Toekenning door de staat Georgia (VS)

van de prijs van de Industrie voor het jaar

2015 aan Prayon Inc. in de categorie be-

drijven met minder dan 150 werknemers.

Mei

Onderzoek - Innovatie

Sterke aanwezigheid van Prayon op het 3

e

In-

ternationaal symposium over Innovatie en Fos-

faattechnologie – Symphos 2015, georgani-

seerd door OCP in Marakech rond het thema

“Innovatieve Ideeën voor een duurzame land-

bouw”.

In de marge van het Symphos 2015, werd er

een bijeenkomst georganiseerd tussen de ULg

en de OCP stichting, met het oog op een part-

nership tussen de ULg, de Polytechnische Uni-

versiteit “Mohammed IV”, OCP en Prayon, door

middel van innovatieve projecten op gebied van

landbouw en veeteelt in Marokko.

September

Engineering

Verkrijgen van het contract voor de geschikte

apparatuur om te installeren tijdens de trans-

formatie van een fosforzuurlijn van Grupa

Azoty (Polen) in een innoverend proces DA-

HF.

November

Voedingsadditieven

Beslissing om het laboratorium

voor Voedingstoepassingen uit te

breiden om meer ruimte vrij te ma-

ken voor de domeinen

Vlees/Vis/zeevruchten en Baking.

December

Engineering

Succesvolle opstart van de produc-

tie-eenheid voor fosforzuur van TO-

ROS in Turkijke.

Oktober

LFP

Beslissing van onze partner Umicore om

haar aandelen in de joint ventures beLife

en beLife Intermediates.over te dragen

aan Prayon.

April

Veiligheid

In het kader van de Werelddag

voor veiligheid en gezondheid op

het werk, 28 april, werd een

"Group Safety Day" georgani-

seerd op de 4 productie

sites

van

Prayon om alle medewerkers op

dit vlak bewust te maken tot pre-

ventie.

.