Background Image
Previous Page  68 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 86 Next Page
Page Background

- 55 -

F

INANCIËLE AFDEKKINGSINSTRUMENTEN VAN JUISTE WAARDE

,

VAN KASSTROMEN EN INVESTERINGEN IN EEN BUITEN-

LANDSE ENTITEIT

Notioneel

bedrag

op 31.12.15

Afdekkings-

Type

Afdekkings-

termijn

Juiste

waarde op

31.12.15

(Keur)

Schommelin-

gen in de

juiste waarde

(2015)

(Keur)

Geboekt

in

1) Afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico :

Aankopen van deviezen op termijn

Verkopen van deviezen op termijn

53,0 Mio USD

17,0 Moi USD

Kasstroom

Kasstroom

1 tot 12

maanden

1 maand

607

7

- 1.935

57

Eigen

vermogen

Eigen

vermogen

Verkopen van deviezen op termijn

6,0 Mio GBP

Kasstroom

1 tot 12

maanden

107

245

Eigen

vermogen

Renterisico

(bij ontlening) :

Interest Rate Swaps

- in EUR

92.0 Mio EUR

Kasstroom

1 tot 54

maanden

- 1.271

- 813

Eigen

vermogen

Stoffenrisico :

CO2 Quota (aankoop)

0,9 Mio EUR Juiste waarde 3 maanden

-

-

Eigen

vermogen

2) Niet-afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico

Lening op korte termijn in deviezen

-

-

-

-

-

-

Totaal

- 550

- 2.446

Notioneel

bedrag

op 31.12.14

Afdekkings-

Type

Afdekkings-

termijn

Juiste waarde

op 31.12.14

(Keur)

Schommelin-

gen in de

juiste waarde

(2014)

(Keur)

Geboekt

in

1) Afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico :

Aankoop van deviezen op termijn

57,0 Mio USD

Kasstroom

1 tot 12

maanden

2.542

4.976

Eigen

vermogen

Verkopen van deviezen op termijn

35,0 Mio USD Juiste waarde

1 maand

- 50

- 47

Eigen

Vermogen

Verkopen van deviezen op termijn

6,3 Mio GBP

Kasstroom

1 tot 12

maanden

- 138

128

Eigen

Vermogen

Renterisico

(bij lening) :

Interest Rate Swaps

- in EUR

44,0 Mio EUR Kasstroom

1 tot 18

maanden

- 458

297

Eigen

vermogen

Stoffenrisico :

Quotas CO2 (aankoop)

0,8 Mio EUR Juiste waarde 3 maanden

-

-

Eigen

vermogen

2) Niet-afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico

Lening op korte termijn in deviezen

-

-

-

-

-

-

Totaal

1.896

5.354

De bedragen die in deze rubriek opgenomen zijn, zijn gebaseerd op de marktinformatie, over het algemeen ver-

kregen van financiële instellingen of gelijkaardig (niveau 2).