Background Image
Previous Page  69 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 69 / 86 Next Page
Page Background

- 56 -

25.R

ECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS

(in duizenden euro)

2015

2014

Zekerheden gesteld door de Groep voor rekening van derden

199.952

173.952

Zekerheden gesteld door derden voor rekening van de Groep

28.971

19.550

Ontvangen zekerheden

-

-

Rechten uit verrichtingen :

- op wisselkoersen

-

-

Verplichtingen uit verrichtingen :

- op rentevoeten

92.000

44.000

- op wisselkoersen

72.471

83.864

- op prijzen van grondstoffen of goederen

6.707

11.089

Goederen en waarden van derden gehouden door de Groep

1.599

2.022

Diverse rechten en verplichtingen

-

268

De door de Groep vastgelegde garanties voor rekening van derden bevatten eind 2015 voornamelijk waarborgen,

hypotheken en garanties, samengesteld door PRAYON N.V., PRAYON BENELUX, PRAYON TECHNOLOGIES

in het kader van de Club Deal, in maart 2013 afgesloten met 7 banken en in september 2015 uitgebreid met tien

banken.

De door derden vastgestelde garanties voor rekening van de Groep bestaan voornamelijk in open bankwaarbor-

gen op vraag van PRAYON N.V. ten gunste van klanten (in het kader van operaties van de afdeling PROFILE),

of van administraties (B.T.W., milieu), evenals van een belangrijke Jordaanse leverancier (17 miljoen).

De verplichtingen die resulteren uit verrichtingen met betrekking tot de interestvoet, de wisselkoers of de prijs van

grondstoffen of goederen hebben betrekking op de financiële afdekkingsinstrumenten beschreven in bijlage 25.

De goederen en waarden van derden gehouden door de Groep komen overeen met de voorraad fosforzuur in

Puurs voor rekening van EMAPHOS (deel van derden) en met de restwaarde van leasing-financieringscontracten.

In de diverse rechten en verplichtingen is de waarde opgenomen van opties die toegekend zijn aan het leiding-

gevend personeel van PRAYON N.V. tussen 2007 en 2011.