Background Image
Previous Page  9 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 86 Next Page
Page Background

- 9 -

Kerncijfers van de Groep Prayon

(volgens IFRS-normen)

(in miljoenen euro)

2015

2014

Kapitaal

43,0

43,0

Eigen Vermogen

191,5

178,9

Permanente kapitalen

282,5

274,1

Investeringen van het boekjaar

(1)

(materiële en immateriële)

26,4

14,1

Omzet

709,4

689,6

Toegevoegde waarde

(2)

134,0

145,6

in % van de omzet

18,9

21,1

Bezoldigingen en sociale lasten

93,8

91,6

in % van de toegevoegde waarde

70,0

63,0

Afschrijvingen van het boekjaar

(op materiële en immateriële vaste activa)

25,8

24,5

Bruto marge voor autofinanciering

(3)

39,1

44,3

Exploitatieresultaat

8,2

21,6

Netto resultaat

8,9

26,0

Bruto dividenden

-

-

Personeel

(voltijdse equivalenten)

1.097

1.085

(1)

Geen rekening houdend met de CO

2

quota ontvangen van de overheid (detail hernomen in bijlage

12)

(2)

Bedrijfsopbrengsten verminderd met het verbruik van grondstoffen en goederen, evenals andere

kosten (met uitsluitsel van sommige niet recurrente elementen).

(3)

Detail van de berekening : zie geconsolideerde kasstromentabel