Background Image
Previous Page  10 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 86 Next Page
Page Background

- 10 -

Jaarverslag van de Raad van Bestuur

In 2015 was de stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro een grote uitdaging in

termen van kosten, omdat de prijzen van de fosfaathoudende grondstoffen worden uitgedrukt in Ame-

rikaanse dollar.

In een context van evenwicht tussen vraag en aanbod op de markten van gezuiverd fosforzuur en

industriële derivaten, konden, door een stijging overeenkomstig met de nominale prijzen, de han-

delsmarges gehandhaafd blijven op hetzelfde niveau als in 2014

.

De landbouwsector van wateroplosbare meststoffen kende een intensere concurrentiestrijd op een

markt die haar bevoorrading afwachtte van einde seizoen.

De uitvoering van het strategisch plan van uitmuntendheid leidde tot significante vooruitgang in zowel

de industriële en commerciële context.

De aanpassing van de installaties met het oog op het verbod van STPP in detergenten werd voortgezet.

Evolutie van het basiszuur 54 % P

2

O

5

CFR NW Europa

Ingevolge de hierboven beschreven marktomstandigheden en ondanks enkele industriële wisselvallig-

heden, door de staat van bepaalde installaties die het voorwerp uitmaken van een vijfjarenplan om te

herstellen, werd het boekjaar 2015 afgesloten met een netto winst van 8,9 miljoen euro, een bruto

marge voor autofinanciering van 39 miljoen euro en een REBITDA van 48,5 miljoen euro.

In deze context is de netto schuldenlast nog verminderd, de vrijgemaakte bruto marge voor autofinan-

ciering kon de investeringsuitgaven van het boekjaar ruimschoots compenseren en dit ondanks een

lichte stijging van de behoefte aan bedrijfskapitaal.