Background Image
Previous Page  18 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 86 Next Page
Page Background

- 5 -

Globaal geconsolideerde resultatenrekening

(in duizenden euro)

Bijlagen

2015

2014

Verschil

Netto resultaat van het boekjaar

8.919

25.982

- 17.063

Conversieverschillen

4.046

5.140

- 1.094

Fiscale impact

-

-

-

4.046

5.140

- 1.094

Variaties in afdekkingsreserves

24

- 2.445

5.350

- 7.795

Fiscale impact

831

- 1.818

2.649

- 1.614

3.532

- 5.146

Veranderingen in de met toegezegde prestaties pensioenregelin-

gen: aanpassingen met betrekking tot veranderingen in de boek-

houdkundige verwerking (wijziging van de IAS 19 norm met ingang

van 2013)

20

1.090

- 1.090

2.996

Fiscale impact

- 646

371

- 1.017

1.260

- 719

1.979

Globaal geconsolideerd resultaat van het boekjaar

12.611

33.935

- 21.324