Background Image
Previous Page  31 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 86 Next Page
Page Background

- 18 -

III. ONDERNEMINGEN GEWAARDEERD VOLGENS DE “EQUITY” METHODE

BENAMING

B.T.W. N°

Maatschappelijke rechten

gehouden in 2015

Maatschappelijke rechten

gehouden in 2014

recht-

streeks

%

door de

dochters %

Totaal

recht –

streeks %

door de

dochters %

Totaal

Recupac s.a.s. Domène, France (1)

FR 90403683956

-

17,50

17,50

-

17,50

17,50

Lacto Research Sprl, 5032 Isnes (1)

BE 0835.004.011

-

16,50

16,50

-

16,50

16,50

Waldry Process S.A., 5032 Isnes (1)

BE 0840.558.349

-

15,45

15,45

-

15,45

15,45

Symbiose Biomaterials, 4000 Luik

BE 0536.267.702

20,00

-

20,00

3,90

-

3,90

(1) Opgenomen als geassocieerde ondernemingen, alhoewel het aandeel aangehouden door de Groep lager is dan 20%, door hun

nauwe banden met JEAN GOLDSCHMIDT INTERNATIONAL N.V. en TECHNO-HIGH-TECHNOLOGY N.V.

IV. ANDERE NIET GECONSOLIDEERDE VENNOOTSCHAPPEN

BENAMING

B.T.W. N°

Maatschappelijke rechten

gehouden in 2015

Maatschappelijke rechten

gehouden in 2014

recht-

streeks %

door de

dochters %

Totaal

recht-

streeks %

door de

dochters %

Totaal

a) Waarop de equity mutatiemethode

niet wordt toegepast

Casper G.I.E. (2)

FR 85.423181213

20,00

-

20,00

20,00

-

20,00

(2) Niet als geassocieerde onderneming opgenomen want Groepering voor Bedrijfseconomische samenwerking – maatschappij voor logis-

tiek beheer, gedeeld van de site Les Roches; netto resultaat systematisch in evenwicht.