Background Image
Previous Page  32 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 86 Next Page
Page Background

- 19 -

4. W

IJZIGINGEN VAN DE CONSOLIDATIEKRING

Tijdens het jaar 2014:

Absorptie van T.H.T. Sprl door TECHNO-HIGH-TECHNOLOGY S.A..

Parcipitatiepercentage in de maatschappij SYMBIOSE BIOMATERIALS verlaagd van 20 % naar 4 %.

Tijdens het jaar 2015:

Uitstap van RECUPAC S.A.S. uit de consolidatiekring, door de overdracht van dit aandeel dat als niet strategisch

beschouwd wordt. Door deze overdracht kon een positief resultaat van 487 duizenden euro vrijgemaakt worden,

opgenomen in de rubriek « Resultaat van de equity mutatiemethode ».

5. C

ONVERSIE VAN DE FINANCIËLE STATEN UITGEDRUKT IN VREEMDE VALUTA

De voornaamste wisselkoersen die gebruikt werden voor de conversie in euros van de rekeningen van de ven-

nootschappen van de Groep in vreemde valuta zijn hieronder in detail opgenomen. Alle dochterondernemingen,

geassocieerde ondernemingen en joint-ventures hebben als functioneel devies de lokale valuta van het land waar

ze gevestigd zijn.

1 EUR =

Afsluitingskoers

Gemiddelde koers

2015

2014

2015

2014

Amerikaanse dollar

USD

1,0887

1,2141

1,1096

1,3288

Pond sterling

GBP

0,7339

0,7789

0,7260

0,8064

Canadese dollar

CAD

1,5116

1,4063

1,4176

1,4669

Marokkaanse Dihram

MAD

10,8051

10,9782

10,8207

11,1707

Indische Roupie

INR

72,0215

76,7190

71,1752

81,0689

6. B

EDRIJFSCOMBINATIES

Er werd in 2014 en 2015 geen enkele transactie uitggevoerd die een aanzienlijke wijziging van het controletype tot gevolg

had.