Background Image
Previous Page  35 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 86 Next Page
Page Background

- 22 -

8. P

ERSONEELSKOSTEN

(in duizenden euro)

2015

2014

Verschil

Bezoldigingen en andere vergoedingen op korte termijn

(sociale verzekeringen inbegrepen)

91.288

86.379

4.909

Werkgeversbijdrage aan het bijkomend pensioen met

vastgelegde bijdragen

- bedragen betaald op de periode

275

412

- 137

- beweging van de voorzieningen (+ = verhoging,

- = gebruik en terugname)

- 8

- 8

-

Werkgeversbijdrage aan het bijkomend pensioen met

vastgelegde prestaties

- bedragen betaald op de periode

1.783

1.577

206

- beweging van de voorzieningen (+ = verhoging,

- = gebruik en terugname)

- 138

1.453

- 1.591

Werkgeversbijdrage in het kader van brugpensioen en

Ontslagen

- bedragen betaald op de periode

2.191

4.500

- 2.309

- beweging van de voorzieningen (+ = verhoging,

- = gebruik en terugname)

- 1.636

- 2.746

1.110

Totaal

93.755

91.567

2.188

(in %)

2015

2014

Personeelskosten / toegevoegde waarde

69,7

62,9

2015

2014

Gemiddeld personeelsbestand: aantal voltijdse equivalenten

1.097

1.085

Option plans op aandelen

Op 31.12.2015 werden de option plans op aandelen (Sicav die aandelen bevat van de maatschappijen genoteerd op de

EUROSTOXX 50) aangeboden aan de kaderleden van PRAYON N.V. van oktober 2008 to juli 2011 afgesloten.