Background Image
Previous Page  5 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 86 Next Page
Page Background

- 5 -

Afdeling "Grondstoffen en Meststoffen"

Zwavelzuur

Fosforzuur

Calciumsulfaat

Fluorkiezelzuur

Vloeibaar ammoniumpolyfosfaat

Enkelvoudige en drievoudige superfosfaten

Gekorrelde meststoffen NP en P

Afdeling “Zuiver fosforzuur, Speciale fosfaten en afgeleide Fluorproducten

Zuiver fosforzuur voor technisch gebruik en voor

de voeding

Natrium- en kaliumfluosilikaat

Natriumfluoride voor technisch gebruik en voor de

voedings- en farmaceutische nijverheid

Zeolieten

Fosfaatzouten voor technisch gebruik en voor de

voeding:

-

Natriumtripolyfosfaat

-

Natrium-, kalium-, calcium- en aluminiumfosfaten

-

Fosfaatmengsels

Afdeling “Horticultuur

Mono- en biammoniumfosfaat

Monokaliumfosfaat

Kaliumnitraat

SILOX

Vloeibaar zwaveldioxide

Vast en vloeibaar natriumhydrosulfiet

Zink- en natriumsulfoxylaten

Zinkfosfaten

Zinkchromaten en -tetraoxychromaten

Barium- en strontiumchromaten

Zinkstof

Zinkoxide

Zinkcarbonaat

Zouten en metaaloplossingen

Uitrustingen en procédés

AFDELING "PROCESS FILTRATION AND LIQUID EQUIPMENT"

Filtratietechniek

Roerwerktechniek

Gaswassing

AFDELING "PRAYON TECHNOLOGIES"

Fosforzuurproductie

Fabricatie van superfosforzuur en ammoniumpolyfosfaat

Concentratie en zuivering van fosforzuur

Fluorrecuperatie uit het fosforzuur

Gaswassing

Valorisatie van calciumsulfaat (hydraulische en thermische weg)

Uraniumextractie uit fosforzuur