Background Image
Previous Page  64 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 64 / 86 Next Page
Page Background

- 51 -

3.3 Gevoeligheid van het resultaat aan de schommelingen van de voornaamste grondstoffen en

energieën

De prijs voor basisfosforzuur (meststoffenkwaliteit), de belangrijkste grondstof van de Groep met fos-

faaterts is in het eerste semester van 2015 gestegen, van 900 USD/ton P

2

O

5

einde 2014 naar ongeveer

950 USD.

In geval van grondstoffen (voornamelijk fosfaaterts en fosforzuur) waar het niet mogelijk was zich voor

meer dan enkele weken te dekken, was het beleid van de Groep om te trachten de verhogingen van de

stoffenprijzen door te rekenen in de prijs van de aan de klanten verkochte afgewerkte producten.

Bepaalde aankopen op termijn werden overigens uitgevoerd om een deel van de behoeften aan gas en

elektriciteit van de site Engis te dekken.

Als we geen rekening houden met de gevolgen van voornoemde afdekkingen, en in de veronderstelling

(in theorie) dat de prijswijzigingen van de voornaamste stoffen helemaal niet konden doorberekend wor-

den in de verkoopprijs, zou de impact op het resultaat als volgt geweest zijn:

Stof

Volatiliteit

(1) (%)

Volatiliteit

(2) (%)

Impact

(1) (M EUR)

Impact

(2) (M EUR)

Basisfosforzuur

121 %

133 %

15

22

Roche Kolafosfaat

108 %

127 %

6

16

Vloeibaar zwavel

114 %

128 %

3

5

Gas

115 %

93 %

1

- 1

(1) Maximale schommeling waargenomen in 2015 (verhouding van de hoogste prijs (omgerekend in

euro) van 2015 tegenover de laagste prijs van 2015), uitgedrukt in percentage en in miljoenen euro.

(2) Maximale schommeling waargenomen tegenover 2014 (verhouding van de hoogste prijs (omgere-

kend in euro) van 2015 tegenover de gemiddelde prijs van 2014), uitgedrukt in percentage en in

miljoenen euro.