Background Image
Previous Page  67 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 67 / 86 Next Page
Page Background

- 54 -

6. Verzekeringsbeleid van de Groep

Het verzekeringsbeleid is precies hetzelfde als voorgaande jaren, namelijk:

Invoeren van een proactief preventiebeleid, in partnership met de makelaars en toonaangevende verzeke-

raars, dat kan toegepast worden op industriële, logistieke en commerciële risico’s;

een beroep doen op de verzekering voor de residuele risico’s, waaronder alle catastrofale risico’s, de ver-

plichte afdekkingen en/of wanneer de verzekeringstechniek de optimale economische oplossing is om een

risico over te dragen.

een regelmatige aanwezigheid op het terrein verzekeren (Belgische en buitenlandse sites) inzake risico-

beheer en dit in partnership met onze “Property makelaar”;

ons personeel sensibiliseren en opleiden op verschillende vlakken (multimodaal transport van gevaarlijke

stoffen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, …).

PRAYON blijft meer dan ooit aandachtig om nieuwe kansen te grijpen voor vernieuwende verzekeringsdek-

kingen om de financiële gevolgen maximaal te vermijden van incidenten die op belangrijke wijze de activa, de

winst of zijn verantwoordelijkheid tegenover derden zouden kunnen beïnvloeden.

Ziehier enkele realisaties van 2015 :

Verhoogde aanwezigheid op het terrein, in nauwe samenwerking met onze verzekeringsmakelaars, en

dit op de productiesites (Engis, Puurs, Augusta, Canada en India).

Invoeren van een opleidingsprogramma voor de bewustmaking voor risico’s : kort, doelgericht en gespe-

cialiseerd voor in house (Stutten/Vastzetten/Vullen en Incoterms 2010).

Nieuw partnership in Property (verzekering tegen brand en machinebreuk) Groep Prayon met Allianz, de

nummer één in de wereld, voor een periode van één jaar. Wij willen dit partnership dat gestart is op

01/07/2016 voortzetten voor een duur van drie jaar.

Gelijkstellen van onze verzekeringsdekkingen aan de evoluties van onze activiteiten en ook aan de eisen

van onze klanten.

Twee concrete voorbeelden :

Uitbreiding van onze dekking tegen verontreiniging op de sites van Les Roches en Augusta.

Onderschrijving van een dekking tegen de verontreiniging voor CET in het kader van de hernieuwing

van onze exploitatievergunning.