Background Image
Previous Page  75 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 75 / 86 Next Page
Page Background

- 62 -

VERKORTE REKENINGEN VAN PRAYON N.V.

De jaarrekeningen van het moederhuis van de Groep PRAYON zijn hierna voorgesteld in een verkort schema.

Conform aan de wet op de vennootschappen zijn de jaarrekeningen van PRAYON N.V. en het jaarverslag evenals

het verslag van de commissarissen neergelegd bij de NATIONALE BANK VAN BELGIË.

Deze documenten kunnen eveneens opgevraagd worden bij:

PRAYON S.A.

rue Joseph Wauters 144

4480 ENGIS.

Het college van commissarissen heeft een opinie zonder voorbehoud geuit over de jaarrekeningen van PRAYON

N.V., waarmee de verkorte rekeningen hieronder overeenstemmen.