Background Image
Previous Page  8 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 86 Next Page
Page Background

- 8 -

Boodschap van de voorzitter

en de gedelegeerd bestuurder

Mevrouw, Mijnheer,

Het jaar 2015 was voor PRAYON een jaar van consolidatie van haar core business en de

voorbereiding op de ingrijpende veranderingen in de fosfaatsindustrie aan het begin van het

jaar 2017, moment waarop het verbod op het gebruik van fosfaten in huishoudelijke deter-

genten van kracht wordt in Europa.

Een versterking van alle beschermingsmaatregelen op gebied van Health, Safety and Environ-

ment, is meer dan ooit topprioriteit voor ieder van ons.

De directie wil alle medewerkers bedanken voor hun betrokkenheid bij de uitvoering van het ge-

zamenlijke project van operational excellence en innovatie dat streeft naar het voortbestaan van

de activiteit van de Groep.

Yves CAPRARA

Olivier VANDERIJST

Gedelegeerd bestuurder

Voorzitter van de Raad van Bestuur