Background Image
Previous Page  80 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 80 / 86 Next Page
Page Background

- 67 -

RESULTATENREKENING PRAYON N.V.

31.12.2015

31.12.2014

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

1.393

7.278

A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op

immateriële en materiële vaste activa

-

-

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

0

424

C. Terugneming van provisies voor uitzonderlijke risico’s en kosten

1.393

-

D. Andere uitzonderlijke producten

6.854

VIII. Uitzonderlijke kosten

3.906

5.423

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

213

639

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

3.262

4.792

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

0

-1.293

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

-

-

E. Andere uitzonderlijke kosten

432

1.285

IX. Winst van het boekjaar voor belasting

4.122

22.446

Verlies van het boekjaar voor belasting

X. Belastingen op het resultaat

-

-

B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen voor

belastingen

-

-

XI. Winst van het boekjaar

4.122

22.446

Verlies van het boekjaar

-

-

XIII. Te verwerken winst van het boekjaar

4.122

22.446

Te verwerken verlies van het boekjaar

Resultaatverwerking

A. Te bestemmen resultaat

11.793

7.671

1. Te verwerken resultaat van het boekjaar

4.122

22.446

2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar

7.671

-14.775

C. Toevoeging aan het eigen vermogen

-

-

2. Aan de wettelijke reserve

-

-

D. Over te dragen resultaat

11.793

7.671

1. Over te dragen winst

11.793

7.671

F. Uit te keren winst

-

-

1. Vergoeding van het kapitaal

-

-