Background Image
Previous Page  11 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 88 Next Page
Page Background

- 11 -

De belangrijke evoluties met betrekking tot de geconsolideerde financiële toestand van 2016 en in het

bijzonder de diverse rubrieken van de balans en de resultatenrekening, worden verklaard in de bijlagen

van het jaarverslag.

De activiteiten van PRAYON Inc. werden verstoord door de recall van zuiver zuur. Dit resulteerde in

een aanzienlijk tekort.

De technologische afdelingen PRT en PROFILE hebben opnieuw goed gepresteerd. De resultaten

lagen boven de voorzieningen.

Het resultaat van SILOX voor 2016 blijft zeer positief, door de uitstekende prestaties van de filialen

TRANSPEK-SILOX, JGI en SNCZ. Aan het eind van het boekjaar werd 10 % van de deelname over-

gedragen.

SECO kende een zeer moeilijk 2016, naar het voorbeeld van de landbouw- en meststoffenmarkten. De

vooruitzichten voor 2017 zijn nochtans veelbelovend. De directie van de maatschappij en de aandeel-

houders (PRAYON en YARA) bekijken verschillende pistes om het voortbestaan van deze maatschap-

pij te garanderen.

Het samenwerkingsakkoord met producent PULEAD werd goedgekeurd door de Chinese autoriteiten.

Dit akkoord gaat over LFP (LiFePO

4

) waarvoor PRAYON exploitatielicenties gekregen heeft bij de alli-

antie LiFePO

4

+ C en technologieën heeft ontwikkeld die gevaloriseerd zouden kunnen worden door

de toekomstige joint-venture. De bouw van de fabriek van Xining is in november voltooid en de transfer

van de activa naar de JV is voorzien in 2017, parallel aan de onderhandelingen van de eerste commer-

ciêle contracten.