Background Image
Previous Page  13 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 88 Next Page
Page Background

- 13 -

Jaarverslag van het Auditcomité

Het Auditcomité heeft in 2016 drie keer vergaderd, op 8 april, 18 mei, en 10 oktober 2016. Het heeft,

schriftelijk of mondeling, verslag uitgebracht van zijn werkzaamheden aan de Raad van Bestuur.

Op 8 april 2016 heeft het Auditcomité kennis genomen van de jaarrekeningen op 31 december 2015

en heeft het met de Commissaris het rapport en de commentaar kunnen bespreken. De Raad van

Bestuur werd tijdens zijn zitting van 21 april 2016 in kennis gebracht van de inhoud van dit onderhoud.

Op 18 mei heeft het Auditcomité de aanbevelingen van de interne audit bekeken en de vorderingen

van het audit-plan.

Naar aanleiding van deze vergadering werd er een nota opgesteld voor de Raad van Beheer van

Prayon over de belangrijkste aanbevelingen.

Op 10 oktober heeft het Auditcomité de geconsolideerde rekeningen op 30 juni onderzocht en heeft

kennis genomen van de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen van de interne audit.

Op 21 maart heeft het Auditcomité kennis genomen van de jaarrekeningen op 31 december 2016 en

heeft het met de commissaris kunnen discussiëren over zijn rapport en zijn bevindingen.

Het comité heeft ook kennis genomen van de voortgang van het jaarlijks plan van de interne audit en

er werd van gedachten gewisseld over het advies op de interne controle van de Groep PRAYON hal-

verwege het auditplan 2014-2017.

De Raad van Bestuur werd op de hoogte gebracht van de besluiten van dit comité tijdens zijn zitting

van 20 april 2017.

Opgemaakt in Engis op 21 maart 2017