Background Image
Previous Page  18 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 88 Next Page
Page Background

- 5 -

Globaal geconsolideerde resultatenrekening

(in duizenden euro)

Bijlagen

2016

2015

Verschil

Netto resultaat van het boekjaar

645

8.919

- 8.274

Globaal resultaat dat later zal worden overgeboekt naar het

netto resultaat

Conversieverschillen

4.186

4.046

140

Fiscale impact

-

-

-

4.186

4.046

140

Variaties in afdekkingsreserves

24

1.537

- 2.445

3.982

Fiscale impact

- 523

831

- 1.354

1.014

- 1.614

2.628

Globaal resultaat dat later niet zal worden overgeboekt naar

het netto resultaat

Het netto resultaat

Veranderingen in de met toegezegde prestaties pensioenregelin-

gen: aanpassingen met betrekking tot veranderingen in de boek-

houdkundige verwerking (wijziging van de IAS 19 norm met ingang

van 2013)

20

- 2.029

1.090

- 3.935

Fiscale impact

687

- 646

1.333

- 1.342

1.260

- 2.602

Globaal geconsolideerd resultaat van het boekjaar

4.503

12.611

- 8.108