Background Image
Previous Page  22 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 88 Next Page
Page Background

- 9 -

Vertegenwoordiging van het kapitaal

Categorie van aandelen

2016

2015

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

(duizenden euro)

(duizenden euro)

Gewone aandelen op naam, zonder waarde-

bepaling

43.000

203.246

43.000

203.246

waaronder eigen aandelen, in handen van fi-

lialen en sub-filialen

4.036

19.076

4.036

19.076

Aandeelhouderschap

Aandeelhouders

2016

2015

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Office Chérifien des Phosphates (OCP)

92.085

45,30 %

92.085

45,30 %

Société Régionale d'Investissement de Wal-

lonie (SRIW)

92.085

45,30 %

92.085

45,30 %

184.170

90,60 %

184.170

90,60 %

Eigen aandelen in het bezit van

Prayon Technologies

19.076

9,40 %

19.076

9,40 %

Totaal

203.246

100,00 %

203.246

100,00 %