Background Image
Previous Page  34 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 88 Next Page
Page Background

- 21 -

6. B

EDRIJFSCOMBINATIES

Alle cijfers in onderstaande tabel komen overeen met het aanschaffinggspercentage tijdens het betrokken jaar en

komen overeen met juiste waarde van de verworven activa en passiva (metde bedragen die in de geconsolideerde

balans in plus of min opgenomen zijn).

Acquisitie van filialen (*)

(duizend euro)

2016

2015

Verschil

Vaste activa

9.928

-

9.928

Vlottende activa

239

-

239

Vaste passiva

3.240

-

3.240

Vlottende passiva

8.037

-

8.037

Eigen Vermogen (Netto activa)

- 1.110

-

- 1.110

Positief consolidatieverschil (goodwill)

1.860

-

1.860

Negatief consolidatieverschil (badwill)

-

-

-

Totaal betaalde prijs

750

-

750

- Cash betaald

750

-

750

- Betaald met uitgestelde betaling

-

-

-

Netto cashuitstroom bij acquisitie

750

-

750

- Cash betaald

750

-

750

- Kasequivalenten in de overgenomen partij

-

-

-

(*) aankoop door PRAYON S.A. (in januiri 2016) van aandelen in de maatschappijen beLife S.A. en beLife Inter-

mediates S.A. tot dan toe in handen van UMICORE S.A., met als gevolg een toename van haar aandelen van

51% en 49% tot 100% in January 2016.