Background Image
Previous Page  70 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 70 / 88 Next Page
Page Background

- 57 -

F

INANCIËLE AFDEKKINGSINSTRUMENTEN VAN JUISTE WAARDE

,

VAN KASSTROMEN EN INVESTERINGEN IN EEN BUITEN-

LANDSE ENTITEIT

Notioneel

bedrag

op 31.12.16

Afdekkings-

type

Afdekkings-

termijn

Juiste

waarde op

31.12.16

(Keur)

Schommelin-

gen in de

juiste waarde

(2016)

(Keur)

Geboekt

in

1) Afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico :

Aankopen van deviezen op termijn

Verkopen van deviezen op termijn

54,0 Mio USD

6,0 Moi USD

Kasstroom

Kasstroom

1 tot 12

maanden

1 maand

2.437 (1)

8 (1)

-1.830 1.935

1

Eigen

vermogen

Eigen

vermogen

Verkopen van deviezen op termijn

5,1 Mio GBP

Kasstroom

1 tot 12

maanden

120 (1)

13

Eigen

vermogen

Renterisico

(bij ontlening) :

Interest Rate Swaps

- in EUR

60,0 Mio EUR

Kasstroom

1 tot 42

maanden

- 1.577 (1)

- 306

Eigen

vermogen

Stoffenrisico :

CO2 Quota (aankoop)

0,5 Mio EUR Juiste waarde 3 maanden

-

-

Eigen

vermogen

2) Niet-afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico

Lening op korte termijn in deviezen

-

-

-

-

-

-

Totaal

998

1.538

Notioneel

bedrag

op 31.12.15

Afdekkings-

Type

Afdekkings-

termijn

Juiste waarde

op 31.12.15

(Keur)

Schommelin-

gen in de

juiste waarde

(2015)

(Keur)

Geboekt

in

1) Afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico :

Aankoop van deviezen op termijn

53,0 Mio USD

Kasstroom

1 tot 12

maanden

607

- 1.935

Eigen

vermogen

Verkopen van deviezen op termijn

17,0 Mio USD Juiste waarde

1 maand

7

57

Eigen

Vermogen

Verkopen van deviezen op termijn

6,0 Mio GBP

Kasstroom

1 tot 12

maanden

107

245

Eigen

Vermogen

Renterisico

(bij lening) :

Interest Rate Swaps

- in EUR

92,0 Mio EUR Kasstroom

1 tot 54

maanden

- 1.271 (2)

- 813

Eigen

vermogen

Stoffenrisico :

Quotas CO2 (aankoop)

0,9 Mio EUR Juiste waarde 3 maanden

-

-

Eigen

vermogen

2) Niet-afgeleide financiële instrumenten

Deviezenrisico

Lening op korte termijn in deviezen

-

-

-

-

-

-

Totaal

- 550

- 2.446

(1) Overgenomen in 18. Handelsvorderingen en andere vlottende activa onder "Overige vorderingen" (2.565 duizend euro)

(2) Overgenomen in 21. Overige langlopende verplichtingen

De bedragen die in deze rubriek opgenomen zijn, zijn gebaseerd op de marktinformatie, over het algemeen ver-

kregen van financiële instellingen of gelijkaardig (niveau 2).