Background Image
Previous Page  74 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 74 / 88 Next Page
Page Background

- 61 -

28. H

ONORARIA VAN DE

C

OMMISSARISSEN

In het kader van de certificatie van de rekeningen voor PRAYON N.V.

(in duizenden euro)

Honoraria van de Commissarissen volgens

Artikel 134, § 1 van het Vennootschapswetboek (van toepas-

sing op beursgenoteerde vennootschappen en vennootschap-

pen die een geconsolideerde jaarrekening dienen op te stellen

en te publiceren)

82

In het kader van andere opdrachten

(in duizenden euro)

Door de

Commissarissen

Door de groep van

Commissarissen

Moeder-huis (PRAYON N.V.)

-

Andere controleopdrachten

19

-

- Belastingsadviesopdrachten

2

-

- Andere opdrachten

-

-

21

-

Filialen

(*)

-

Certificering van de rekeningen

20

13

-

Andere controleopdrachten

33

-

-

Belastingsadviesopdrachten

-

-

-

Andere opdrachten

2

-

55

13

Totaal

76

13

(*)

cijfers overgenomen aan 100 %