Background Image
Previous Page  77 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 77 / 88 Next Page
Page Background

VERKORTE REKENINGEN VAN PRAYON N.V.

De jaarrekeningen van het moederhuis van de Groep PRAYON zijn hierna voorgesteld in een verkort schema.

Conform aan de wet op de vennootschappen zijn de jaarrekeningen van PRAYON N.V. en het jaarverslag evenals

het verslag van de commissaris neergelegd bij de NATIONALE BANK VAN BELGIË.

Deze documenten kunnen eveneens opgevraagd worden bij:

PRAYON S.A.

rue Joseph Wauters 144

4480 ENGIS.

De commissaris heeft een opinie zonder voorbehoud geuit over de jaarrekeningen van PRAYON N.V., waarmee

de verkorte rekeningen hieronder overeenstemmen.