Background Image
Previous Page  10 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 88 Next Page
Page Background

- 10 -

Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Het volume van de gerealiseerde verkopen ligt dicht bij de verwachtingen en is fors gestegen tegenover

2015. Hierdoor hadden we een hoog gebruik van de productiecapaciteiten, maar bleven toch onder de

verwachtingen door een moeilijke concurrentiële omgeving.

De marges bleven behouden op een vergelijkbaar niveau in een achtergrond van kostendaling van de

grondstoffen.

Door contaminatie van een maritieme lading zuiver zuur naar de Verenighde Staten moest PRAYON

noodgedwongen product terugroepen bij het cliënteel vooraleer het in de voedselketen terechtkwaman.

Dit bracht een belangrijke kost met zich mee van om en nabij 5,5 miljoen euro voor de vernietiging van

half afgewerkte producten.

Als gevolg van de hierboven beschreven marktomstandigheden en met een verbeterde industriële pres-

tatie, hebben we 2016 afgesloten met een winst van 0,6 miljoen euro, een bruto marge voor autofinan-

ciering van 23,1 miljoen euro en een REBITDA van 38,1 miljoen euro.

In deze context is de netto schuldenlast sterk verminderd, dankzij een duidelijke daling van de behoefte

aan bedrijfskapitaal, de vrijgemaakte bruto marge voor autofinanciering kon de investeringsuitgaven

van het boekjaar compenseren. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de netto financiële schuld.