Background Image
Previous Page  12 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 88 Next Page
Page Background

- 12 -

Bepaalde risico’s, met name deze met een incidenteel karakter, worden gedekt door aangepaste ver-

zekeringen. In de meeste gevallen werden er preventieve acties en alternatieve scenario’s voorbereid

om de omvang van eventuele schade te beperken.

Er wordt overigens geregeld gebruik gemaakt van financiële instrumenten om, daar waar mogelijk, de

risico’s verbonden aan de normale gang van zaken en met betrekking op de evolutie van de wissel-

koersen, rentevoeten of de prijs van bepaalde grondstoffen, met name op gebied van energie, te be-

perken.

De risico’s waaraan een scheikunde groep zoals PRAYON onderworpen is, zijn aanzienlijk en gekend:

marktrisico’s:

-

delokalisatie van de klanten;

-

fenomeen van vervanging of herformulering in het kader van bepaalde toepassingen;

-

verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod, voornamelijk door de komst van nieuwe produ-

centen;

bevoorradingsrisico’s:

-

explosie van de vraag of schaarste van bepaalde grondstoffen, energie of logistieke middelen;

-

geopolitieke spanningen of crises;

industriële risico’s:

-

ongevallen in de productieateliers of tijdens het transport van gevaarlijke producten;

-

schade aan het milieu

reglementaire risico’s:

- exploitatievergunningen en –voorwaarden;

- beperkingen op het gebruik van bepaalde producten;

- administratieve en fiscale verplichtingen;

- REACH richtlijn.

Er wordt voorrang gegeven aan onderzoek en ontwikkeling in de competentiegebieden van de Groep:

een zeer groot deel van de zowel menselijke als financiële middelen gaat daar naartoe (jaarbudget

2016 om en nabij de 10,7 miljoen euro).

Er wordt een beperkt investeringsprogramma opgenomen in het budget 2017 (15 miljoen euro) om de

schuldenlast nog te verminderen.

Er zijn reeds belangrijke ontwikkelingen gebeurd in meerdere topdomeinen:

LiFePO

4

(JV PRAYON-PULEAD in oprichtingsfase) voor batterijen voor de opslag van energie en,

in mindere mate, voor elektrische voertuigen,

uraniumextractie,

probiotica (voeding),

een PK dat ijzer in de tuinbouw chelateert,

polyfosforzuur,

innoverende processen in de productie van fosforzuur voor meststoffenkwaliteit geschikt voor een

voeding in slurry, in samenwerking met OCP.