Background Image
Previous Page  21 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 88 Next Page
Page Background

- 8 -

Evolutie-overzicht van het geconsolideerd

eigen vermogen

(in duizenden euro)

Kapitaal Conversie

verschillen

Afdekkings-

reserves

Reserves

IAS 19

Andere

reserves

Eigen

aandelen

Totaal

eigen

vermogen

Boekhoudkundige waarde op

01/01/2015

43.000

- 2.900

1.251

1.622

144.259

- 8.301

178.931

-

Resultaat van het boekjaar

8.919

8.919

Dividenden uitgekeerd buiten de

Groep in 2015 (met betrekking

tot 2014)

-

-

Conversieverschillen

4.046

4.046

Wijziging van de afdekkings-

reserves

- 1.614

- 1.260

354

Totale wijziging voor 2015

4.046

- 1.614

- 719

8.919

-

12.611

Boekhoudkundige waarde op

31/12/2015

43.000

1.147

- 363

2.882

153.178

- 8.301

191.543

Resultaat van het boekjaar

645

645

Dividenden uitgekeerd buiten de

Groep in 2016 (met betrekking

tot 2015)

-

-

Wijziging van de perimeter (1)

- 2.326

- 2.326

Conversieverschillen (1)

4.183

4.183

Andere wijzigingen (1)

1.015

- 1.342

173

- 154

Totale wijziging voor 2016

4.183

1.015

- 1.342

- 1.222

-

2.635

Boekhoudkundige waarde op

31/12/2016

43.000

5.330

652

1.540

151.668

- 8.301

193.890

(1) Niet-monetaire wijzigingen (1.703 en 2016)

Dividenden :

Op 20 april 2017, heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om voor het voorbije jaar geen dividenden toe te

kennen.

Conversieverschillen :

In de conversieverschillen zijn alle omrekeningsverschillen opgenomen, enerzijds van de financiële staten van

buitenlandse maatschappijen en anderzijds van de afdekkingsinstrumenten van de vorderingen van de Groep

op bovengenoemde buitenlandse filialen (op eind 2015 en 2016 uitsluitend voor PRAYON Inc).

Desbetreffende is te vermelden dat afstand gedaan werd van de afdekking van de deelneming in PRAYON

Inc. op 1 januari 2006. Haar historische koers werd dus vastgelegd op de afdekkingskoers van 31 december

2005, hetzij 1,1797 euro voor 1 dollar. De impact van deze beslissing op de wijzigingen van de conversiever-

schillen, sindsdien gecumuleerd bedraagt 5.344 duizend euro.

Afdekkingsreserves :

In de afdekkingsreserves is de juiste waarde van de kasstroomafdekkingen opgenomen voor het nog niet

gerealiseerde gedeelte (voor meer details, zie tabel in bijlage 24).

Reserves IAS 19 :

Deze reserves komen voort uit het deel van de variaties in de toegezegde pensioenregelingen, imputeerbaar

in de resultatenrekening

(voor mee details, zie bijlage tabel 20).