Background Image
Previous Page  23 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 88 Next Page
Page Background

- 10 -

Bijlagen bij de geconsolideerde ratio’s

1. RATIOS

2016

2015

LIQUIDITEIT

VLOTTENDE ACTIVA / VLOTTENDE KAPITALEN

1,1

1,1

VOORRAADROTATIE

OMZET (12 MAANDEN) / VOORRADEN

4,4

4,6

AANTAL DAGEN

83

79

ROTATIE DER VORDERINGEN

OMZET (12 MAANDEN) / HANDELSVORDERINGEN

6,2

5,5

AANTAL DAGEN

59

67

ROTATIE DER SCHULDEN

AANKOPEN EN ANDERE EXTERNE KOSTEN / HANDELSSCHULDEN

5,0

5,8

AANTAL DAGEN

73

63

SOLVABILITEIT

EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD

(1)

/ TOTALE BALANS

0,41

0,38

SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR

(2)

/ EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMI-

LEERD

(1)

0,12

0,18

NETTO SCHULDENLAST

(2)

/ REBITDA

3,32

3,27

NETTO SCHULDENLAST

(2)

/ EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD

(1)

0,59

0,75

FINANCIERING

EIGEN VERMOGEN EN LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN / VASTE ACTIVA

1,13

1,2

RENTABILITEIT (%)

BMA / OMZET

3,6 %

5,5 %

WINST VAN HET BOEKJAAR / OMZET

0,1 %

1,3 %

WINST VAN HET BOEKJAAR / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD

(1)

0,3 %

4,2 %

BMA / EIGEN VERMOGEN EN GEASSIMILEERD

(1)

11,9 %

18.5 %

ROCE (EBIT / AANGEWEND KAPITAAL)

1,9 %

6,2 %

TOEGEVOEGDE WAARDE (%)

TOEGEVOEGDE WAARDE / OMZET

21,0 %

18.9 %

BEZOLDIGINGEN / TOEGEVOEGDE WAARDE

68,8 %

69,9 %

(1)

Met inbegrip van de achtergestelde lening, afgesloten bij de S.R.I.W. en OCP (19,8 miljoen euro eind 2015

en 2016).

(2)

Zonder voornoemde achtergestelde lening.