Background Image
Previous Page  33 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 88 Next Page
Page Background

- 20 -

4. W

IJZIGINGEN VAN DE CONSOLIDATIEKRING

Tijdens het jaar 2015:

Uitstap van RECUPAC S.A.S. uit de consolidatiekring, door de overdracht van dit aandeel dat als niet strategisch

beschouwd wordt. Door deze overdracht kon een positief resultaat van 487 duizenden euro vrijgemaakt worden,

opgenomen in de rubriek « Resultaat van de equity mutatiemethode ».

Tijdens het jaar 2016 (december)

Uitstap van SOLUSTEP S.A. uit de consolidatiekring door de verkoop van dit aandeel dat als niet strategisch wordt

beschouwd. Door deze overdracht konden we een inbreng in de thesaurie registreren van 300 duizend euro, en

kon er een meerwaarde vrijgemaakt worden van 50 miljoen euro, opgenomen in niet recurrente elementen in de

finaciële resultaten.

Verkoop door PRAYON S.A. van 10 % van haar aandelen in het kapitaal van SILOX S.A., voor een bedrag (inbreng

in de thesaurie) van 12,4 miljoen euro, waardoor het percentage dat we in handen hebben van 50 naar 40 % ging.

De meerwaarde van deze realisatie op geconsolideerd niveau bedraagt 38 duizend euro, opgenomen in de rubriek

« Resultaat van de equity mutatiemethode ».

Aankoop

door PRAYON SA op 4 januari 2016 van de aandelen van UMICORE SA in de jointventures beLife SA

en beLife Intermediates SA, waardoor het deelnemingspercentage (direct of indirect) door Prayon SA 100 % is

(impact op de balans 8.901 euro).

5. C

ONVERSIE VAN DE FINANCIËLE STATEN UITGEDRUKT IN VREEMDE VALUTA

De voornaamste wisselkoersen die gebruikt werden voor de conversie in euro van de rekeningen van de vennoot-

schappen van de Groep in vreemde valuta zijn hieronder in detail opgenomen. Alle dochterondernemingen, geas-

socieerde ondernemingen en joint-ventures hebben als functioneel devies de lokale valuta van het land waar ze

gevestigd zijn.

1 EUR =

Afsluitingskoers

Gemiddelde koers

2016

2015

2016

2015

Amerikaanse dollar

USD

1,0541

1,0887

1,10578

1,1096

Pond sterling

GBP

0,85618

0,7339

0,8189

0,7260

Canadese dollar

CAD

1,4188

1,5116

1,4664

1,4176

Marokkaanse Dihram

MAD

10,591

10,8051

10,858

10,8207

Indische Roupie

INR

71,5935

72,0215

74,3551

71,1752