Background Image
Previous Page  35 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 88 Next Page
Page Background

- 22 -

7. E

XPLOITATIERESULTAAT

(in duizenden euro)

2016

2015

Totaal

Recurrent

Niet

recurrent

Totaal

Recurrent

Niet

recurrent

Omzet

650.500

650.500

-

709.422

709.422

-

- Verkoop van goederen

630.986

630.986

-

690.660

690.660

-

- Verrichting van diensten

19.514

19.514

-

18.762

18.762

-

Opgeslagen productie (toename +, afname -)

- 1.303

- 1.303

-

5.078

5.078

-

Geproduceerde vaste activa

5.827

5.827

-

3.155

3.155

-

Andere exploitatieopbrengsten

22.266

12.238

10.028

9.314

9.562

- 248

677.290

667.262

10.028

726.969

727.217

- 248

De omzet is lichtjes gedaald tegenover 2015, door de gevoelige daling van de prijzen voor fosfaatproducten gedu-

rende heel het jaar 2016.

De evolutie van de voorraden wordt uitgelegd in bijlage 17 (zowel voor de afgewerkte producten als voor grond-

stoffen en goederen, waarvan de veranderingen hierna opgenomen zijn).

Het essentiële van de andere exploitatieopbrengsten is gevormd door de verzekeringspremies, ontvangen van de

maatschappij EUROCHEM N.V. (3,8 miljoen in 2016), door vergoedingen voor verschillende claims of geschillen

6,0 miljoen, waarvan 0,75 verwacht wordt van de verzekeraar van de transporteur die betrokken is bij het dossier

van de hieronder besproken recall van product), door een winst gerealiseerd op de verkoop van het overschot aan

CO

2

quota’s voor 2016 (0,3 miljoen), door exploitatiesubsidies en in kapitaal (1,2 miljoen), door een meerwaarde

gerealiseerd op de verkoop van een terrein in Puurs (0,25 miljoen) en door verschillende andere opbrengsten (1,7

miljoen). Ze omvatten in 2016 overigens ook een belangrijk niet recurrent product (9 miljoen) als gevolg van het

afschrijven van een schuld door de gewezen mede-eigenaar van beLife S.A.