Background Image
Previous Page  4 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 88 Next Page
Page Background

- 4 -

Opvallende feiten 2016

Maart

Prayon Inc.

Recall procedure opgestart in de VS

door contaminatie van een lading zui-

ver zuur.

Februari

Horticultuur

Voorstelling van het Hortipray gamma

tijdens de Horticultures Business Days

in Gorinchem (Nederland), salon dat

zo’n 17.000 professionnels uit de horti-

cultuur lokt.

Juni

Verkoop

In het kader van de voortzetting van de Com-

mercial Excellence, werd de Expertise Appli-

cation Support opgericht om de klanten bij te

staan bij het gebruik van Prayon producten in

hun toepassingen. Dit vervangt de technische

en voedingslaboratoria.

Mei

Engineering

Ondertekening van een samenwer-

kingsakkoord met OCP (Marokko)

betreffende de ontwikkeling van een

innovatief proces voor fosforzuurpro-

ductie

Juni

LFP

Beslissing om op de site Engis een

productie-eenheid voor ijzerfosfaat

te bouwen met een capaciteit van

2.500 T per jaar.

Oktober

Engineering

Ondertekening tussen filiaal Praytech en

OCP van een akkoord voor partnership voor

het onderhoud op lange termijn van de

Prayon filters in Marokko.

December

Finaciêle Directie

Verkoop van 10 % van de aandelen

van Prayon in filiaal Silox, wat deze van

50 naar 40 % brengt.

Januari - december

Aanvoer grondstoffen

Aanzienlijke prijsdaling van de voor-

naamste grondstoffen die Prayon ge-

bruikt, namelijk fosfaaterts, fosforzuur en

zwavel.

November

Fosforzuur

Inhuldiging van een opslagtank voor zui-

ver zuur op de site Les Roches de Con-

drieu (Frankrijk), waardoor we hoogwaar-

dige dienstverlening kunnen bieden aan

de klanten in het Zuiden.

Mei

Engineering

Verkrijgen van een licentie-overeenkomst

en de bestelling van geschikte apparatuur

voor het project van twee nieuwe lijnen

voor fosforzuurproductie met elk een capa-

citeit van 180.000 T P

2

O

5

per jaar, voor re-

kening van NCIC in Egypte.

Juli

Verkoop

Opening van een kantoor in Thailand.

Maart

Communicatie

In de lijn van het concept ONE

PRAYON, introductie van de zoge-

naamde « Meet’in ». Dit is een

nieuwe, meer dynamische manier

om de resultaten en projecen van

de Groep Prayon aan het personeel

voor te stellen. Het vervangt de

vroegere Algemene Commissie.