Background Image
Previous Page  57 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 88 Next Page
Page Background

- 44 -

21. O

VERIGE LANGLOPENDE PASSIVA

(in duizenden euro)

2016

2015

Verschil

Kapitaalsubsidies

3.419

2.943

476

Overige

1.577

1.271

306

Totaal

4.996

4.214

782

De subsidies zijn voornamelijk afkomstig van de rekeningen van PRAYON N.V.

In de rubriek "Overige" staat voornamelijk de tegenboeking van een latent verlies, als gevolg van de herwaardering

aan de juiste waarde van bepaalde afgeleide instrumenten (zie ook bijlage 24).