Background Image
Previous Page  66 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 66 / 88 Next Page
Page Background

- 53 -

Als het gaat over afgeleide producten (geen fysieke levering) worden deze opgenomen in de balans aan hun

juiste waarde, en het verschil overgebracht in kosten of opbrengsten, behalve als het gaat over afdekking van

kasstromen waarvan de efficiëntie kan aangetoond worden; in dit geval wordt het verschil rechtstreeks geboekt

in het eigen vermogen.

3.3 Gevoeligheid van het resultaat aan de schommelingen van de voornaamste grondstoffen en ener-

gieën

De prijs voor basisfosforzuur (meststoffenkwaliteit), de belangrijkste grondstof van de Groep met fosfaat-

erts is het hele jaar gevoelig gedaald, van 950 USD/ton P

2

O

5

einde 2015 naar ongeveer 750 USD.

In geval van grondstoffen (voornamelijk fosfaaterts en fosforzuur) waar het niet mogelijk was zich voor

meer dan enkele weken te dekken, was het beleid van de Groep om te trachten de verhogingen van de

stoffenprijzen door te rekenen in de prijs van de aan de klanten verkochte afgewerkte producten.

Bepaalde aankopen op termijn werden overigens uitgevoerd om een deel van de behoeften aan gas en

elektriciteit van de site Engis te dekken.

Als we geen rekening houden met de gevolgen van voornoemde afdekkingen, en in de veronderstelling

(in theorie) dat de prijswijzigingen van de voornaamste stoffen helemaal niet konden doorberekend wor-

den in de verkoopprijs, zou de impact op het resultaat als volgt geweest zijn:

Stof

Volatiliteit

(1) (%)

Volatiliteit

(2) (%)

Impact

(1) (M EUR)

Impact

(2) (M EUR)

Basisfosforzuur

123 %

100 %

16

-

Roche Kolafosfaat

134 %

109 %

17

5

Vloeibaar zwavel

157 %

90 %

7

- 2

Gas

129 %

79 %

1

- 1

(1) Maximale schommeling waargenomen in 2016 (verhouding van de hoogste prijs (omgerekend in

euro) van 2016 tegenover de laagste prijs van 2016), uitgedrukt in percentage en in miljoenen euro.

(2) Maximale schommeling waargenomen tegenover 2015 (verhouding van de hoogste prijs (omgere-

kend in euro) van 2016 tegenover de gemiddelde prijs van 2015), uitgedrukt in percentage en in

miljoenen euro.