Background Image
Previous Page  69 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 69 / 88 Next Page
Page Background

- 56 -

(in duizenden euro)

Vervallen op

ten hoogste 1

maand

Vervallen op

meer dan 1

maand maar op

ten hoogste 3

maand

Vervallen op

meer dan 3

maand maar

ten hoogste op

1 jaar

Vervallen op

meer dan 1 jaar

maar ten hoog-

ste op 5 jaar

Vervallen op

meer dan 5 jaar

Totaal

Vlottende activa

- Geldmiddelen en kasequivalenten

2.170

-

-

-

-

2.170

- Afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

2.170

-

-

-

-

2.170

Langlopende verplichtingen

- Financiële schulden

196

3.537

13.348

47.923

-

65.004

- Afgeleide financiële instrumenten

68

138

188

877

-

1.271

- Andere schulden

-

-

-

-

-

-

Totaal langlopende verplichtingen

264

3.675

13.536

48.800

-

66.275

Kortlopende verplichtingen

- Financiële schulden

115.667

-

-

-

-

115.667

- Afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

-

-

Total kortlopende verplichtingen

115.667

-

-

-

-

115.667

Netto liquiditeit

- 113.761

- 3.675

- 13.536

- 48.800

-

- 179.772

6. Verzekeringsbeleid van de Groep

Het verzekeringsbeleid is precies hetzelfde als voorgaande jaren, namelijk:

Invoeren van een proactief preventiebeleid, in partnership met de makelaars en toonaangevende verzeke-

raars, dat kan toegepast worden op industriële, logistieke en commerciële risico’s;

een beroep doen op de verzekering voor de residuele risico’s, waaronder alle catastrofale risico’s, de ver-

plichte afdekkingen en/of wanneer de verzekeringstechniek de optimale economische oplossing is om een

risico over te dragen.

een regelmatige aanwezigheid op het terrein verzekeren (Belgische en buitenlandse sites) inzake risicobe-

heer en dit in partnership met onze “Property makelaar”;

ons personeel sensibiliseren en opleiden op verschillende vlakken (multimodaal transport van gevaarlijke

stoffen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, …).

PRAYON

blijft meer dan ooit aandachtig om nieuwe kansen te grijpen voor vernieuwende verzekeringsdekkin-

gen om de financiële gevolgen maximaal te vermijden van incidenten die op belangrijke wijze de activa, de

winst of zijn verantwoordelijkheid tegenover derden zouden kunnen beïnvloeden.