Background Image
Previous Page  71 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 71 / 88 Next Page
Page Background

- 58 -

25. R

ECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS

(in duizenden euro)

2016

2015

Zekerheden gesteld door de Groep voor rekening van derden

195.952

199.952

Zekerheden gesteld door derden voor rekening van de Groep

26.590

28.971

Ontvangen zekerheden

-

-

Rechten uit verrichtingen :

- op wisselkoersen

-

-

Verplichtingen uit verrichtingen :

- op rentevoeten

60.000

92.000

- op wisselkoersen

62.878

72.471

- op prijzen van grondstoffen of goederen

5.337

6.707

Goederen en waarden van derden gehouden door de Groep

695

1.599

Diverse rechten en verplichtingen

-

-

De door de Groep vastgelegde garanties voor rekening van derden bevatten eind 2016 voornamelijk waarborgen,

hypotheken en garanties, samengesteld door PRAYON N.V., PRAYON BENELUX, PRAYON TECHNOLOGIES in

het kader van de Club Deal, in maart 2013 afgesloten met 7 banken en in september 2015 uitgebreid met tien

banken.

De door derden vastgestelde garanties voor rekening van de Groep bestaan voornamelijk in open bankwaarborgen

op vraag van PRAYON N.V. ten gunste van klanten (in het kader van operaties van de afdeling PROFILE), of van

administraties (B.T.W., milieu), evenals van een belangrijke Jordaanse leverancier (17 miljoen).

De verplichtingen die resulteren uit verrichtingen met betrekking tot de interestvoet, de wisselkoers of de prijs van

grondstoffen of goederen hebben betrekking op de financiële afdekkingsinstrumenten beschreven in bijlage 24.

De goederen en waarden van derden gehouden door de Groep komen overeen met de voorraad fosforzuur in

Puurs voor rekening van EMAPHOS (deel van derden) en met de restwaarde van leasing-financieringscontracten.

Tot slot noteren we dat de afschrijving van de schulden (9.050 duizend euro) verleend door de Groep UMICORE

door de uitgang uit het kapitaal van de vennootschap beLife N.V. in januari 2016 uitgevoerd werd. Dit onder voor-

behoud dat er geen transfer plaatsheeft van technologie en/of de bouw van een LFP (ijzer lithoium fosfaat) fa-

briek met een specifieke klant, die we samen geprospecteerd hadden toen beLife N.V. nog een joint-venture

was. Mocht dit project er in de toekomst toch komen, dan zal deze schuld, helemaal of gedeeltelijk, opieuw geac-

tiveerd worden.