Background Image
Previous Page  8 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 88 Next Page
Page Background

- 8 -

Boodschap van de voorzitter

En de gedelegeerd bestuurder

Mevrouw, Mijnheer,

2016 was voor PRAYON een bijzonder moeilijk jaar. De crisis in de landbouwsctor heeft de mest-

stoffenverkoop sterk geraakt.

De conversie van de installaties voor detergenten is voltooid en de groep gaat sereen in op het verbod

op fosfaten in de vatwasmiddelen.

De ontwikkelingen op gebied van batterijen worden verdergezet op onderzoeksniveau. Er zijn al com-

merciële perspectieven. Deze moeten echter nog een concrete vorm aannemen om te komen tot pro-

ductie op industirële schaal.

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op gebied van de veiligheid in onze fabrieken. Veiligheid is de

hoogste prioriteit.

De directie wil graag alle medewerkers bedanken voor hun inzet en professionalisme in alle activiteiten

van de Groep.

Yves CAPRARA

Olivier VANDERIJST

Gedelegeerd bestuurder

Voorzitter van de Raad van Bestuur