Background Image
Previous Page  9 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 88 Next Page
Page Background

- 9 -

Kerncijfers van de Groep Prayon

(volgens IFRS-normen)

(in miljoenen euro)

2016

2015

Kapitaal

43,0

43,0

Eigen Vermogen

193,9

191,5

Permanente kapitalen

285,1

282,5

Investeringen van het boekjaar

(1)

(materiële en immateriële)

24,8

26,4

Omzet

650,5

709,4

Toegevoegde waarde

(2)

136,9

134,0

in % van de omzet

21,0

18,9

Bezoldigingen en sociale lasten

94,2

93,8

in % van de toegevoegde waarde

68,8

70,0

Afschrijvingen van het boekjaar

(op materiële en immateriële vaste activa)

33,7

25,8

Bruto marge voor autofinanciering

(3)

23,1

39,1

Exploitatieresultaat

4,5

8,2

Netto resultaat

0,6

8,9

Bruto dividenden

-

-

Personeel

(voltijdse equivalenten)

1.119

1.097

(1)

Geen rekening houdend met de CO

2

quota ontvangen van de overheid (detail hernomen in bijlage

12)

(2)

Bedrijfsopbrengsten verminderd met het verbruik van grondstoffen en goederen, evenals andere

kosten (met uitsluitsel van sommige niet recurrente elementen).

(3)

Detail van de berekening : zie geconsolideerde kasstromentabel