Omrekeningstabel

Omschakeling van ijzerchelaat 3% DTPA naar micronutri Fe:

LiterKg
Ijzerchelaat 3% DTPA- L-3.00 Kg
Vervangen door
micronutri Fe +3.23 Kg
Salpeterzuur 38% +1.85 L+2.30 Kg
Kalisalpeter / potasnitraat-1.40 Kg
Monokalifosfaat (MKP)-2.63 Kg

Fe (1000 liter, 100 X conc.): 16.14 ┬Ámol/L

Adviezen worden verstrekt op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheidstelling.