Omrekeningstabel

Omschakeling van ijzerchelaat 6% DTPA naar micronutri Fe:

LiterKg
Ijzerchelaat 6% DTPA- L-3.00 Kg
Vervangen door
micronutri Fe +6.46 Kg
Salpeterzuur 38% +3.70 L+4.59 Kg
Kalisalpeter / potasnitraat-2.79 Kg
Monokalifosfaat (MKP)-5.26 Kg

Fe (1000 liter, 100 X conc.): 32,28 ┬Ámol/L

Adviezen worden verstrekt op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheidstelling.